در جستجوی خوشبختی!

آسمان سایه است

چشم من بی بر

روح من بی جسم

خانه خالی از ورود است

شهر من درهم

زندگی پر وهم

بی نصیب از نور شهاب است

خاک من تشنه

ذهن من بی بار

انتظار گل شدن خواب است

یک خیال است...

پا نوشت:کشف شده از یکی از جزوات کنکور خوش خطه!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید