در وقت اضافه ی سال 90 می نویسم

مجددا به نام تو تویی که من می کنم خطا و میپوشی و می بخشی و سرانجام در دل تاریکم می درخشی(خدا جون بیا بغلم که خیلی چاکریم بیا آشتی کنیم این آخر سالیبغل)
ماه شمار سال 90:

برج 1:کمی درس خواندنسوال

برج2:کمی بیشتر درس خواندنیول

برج3:کمی درس خواندن به همراه یللی تللینیشخند

برج4:اصلا درس نخواندن و کنکور دادن از دونوع(این وسطا یه عزیزی هم هوس پرواز کردن زد به سرش،پریدگریه)

برج5:بی کار و بی عار گشت زنی در نت منتظر جواب کنکورنگران

برج6:کچل کردن سایت سنجش و وبگردی و تولد من دکترمابرو

برج7 الی 11:در انتظار دانشگاه خیال باطل

برج12:خمیازه کشیدن سر کلاسهای درس و در هپروت بودنخمیازه

خوب این بود یک سال زندگی من

پ ن1:راستی جواب آزمون علوم پایه (اسفند)90 اومده البته به نقل از علوم پزشکی.کام

پ ن2:سال 91 هر وقت اومد بعدش تبریکهورا میگمزبان حوصله پیشاپیش گفتن ندارم از بس گفتم

پ ن3: حالا که سال تحویل شد پس سال نو مبارکلبخند

/ 0 نظر / 5 بازدید