مادرم...

مادرم نگرانِ قطره های باران

عمریست سبز شدن مرا چشم در راه است...

از عرش به زمین بارید

تا از زمین ام برهاند...

مادر...

مادر خط سر آغاز آفرینش از ریشه با من

از نبودن بهر بودن من...

مادرم از من بودن خویش رخت سفر بست

با من یکی شد نامش مادر شد

مادرم از جنس آیه قداست

مادرم سایه ای در کویر شد

قصه ی شب های بیداری من مادرم مادرم،مادرم شد.

پ ن:هوا گرمه...

/ 0 نظر / 28 بازدید