موقتا

سلام الان بنده با حساب دوستان در دنیای مجازی به سر می برم در اولین فرصت تمام قضایای روزهای دانشگاه را خواهم نوشت.

امضاء:خوش خطه

/ 0 نظر / 5 بازدید