من دکترم!!!

خداوندا:دست خطی بد به به من عطا فرما تا دکتر خوبی شوم از طرف یه دانشجوی پزشکی ظاهرا !خوش خط!

دوست بد!!!
نویسنده : خوش خطه!!! - ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
 

زندگی را دوست می دارم

مرگ را دشمن

وای!اما با که باید گفت این/من دوستی دارم

که به دشمن خواهم از او التجا بردن؟!

م.امید