من دکترم!!!

خداوندا:دست خطی بد به به من عطا فرما تا دکتر خوبی شوم از طرف یه دانشجوی پزشکی ظاهرا !خوش خط!

درباره من

یاد اون روزایی که بی دغدغه گوشه ای از هر کجا که جای نوشتن بود مینگاشتم که من...
و چه خوب است تلقینهایی که کم کم به خود رنگ حقیقت میگیرند و تو میان آن جملات دو حرفیه ((من دکترم)) سرت را بالا میگیری و از خجالتشان حسابی در می ای که آری،داری به هدفت نزدیک میشوی
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
عنوان اول وبلاگمو دوباره به عنوان تیتر انتخاب کردم به این دلیل عوضش کرده بودم ظاهرا یه کم مغرورانه جلوه میکرد اینجا اعلام میکنم که هیچ فخر فروشی ای در کار نیس و من کوچکتر از اونی ام که بخوام به کسی فخر بفروشم یا .....
این عنوان  رو فقط یرای تداعی و زنده کردن خاطراتم دوس دارم همین و بس.در ضمن خوشخطه!!! فقط یه کنایه اس به جامعه ی نسخه نویسان واز اونجایی که دکتر خوش خط!!! عملا تو دنیای واقعی وجود نداره خواستم تو تو دنیای مجازی جاش خالی نباشه!!!چشمک

و در آخر این شما و این جمله معروف انگلیسی که میگه:


I do not know where family doctors acquired illegibly perplexing handwriting nevertheless, extraordinary pharmaceutical intellectuality counterbalancing indecipherability, transcendentalizes intercommunications incomprehensibleness

ترجمه جمله:
نمیدانم این دكترهای خانوادگی این دست خطهای گیج کننده را از کجا کسب میکنند.با این حال سواد پزشکی انها غیر قابل کشف بودن این دست خط ها را جبران کرده و بر غیر قابل کشف بودن انها ( دست خط ) برتری میجوید.