من دکترم!!!

خداوندا:دست خطی بد به به من عطا فرما تا دکتر خوبی شوم از طرف یه دانشجوی پزشکی ظاهرا !خوش خط!

» تعلیق :: ۱۳٩۳/۸/٧
» ۱۳٩۳/٦/٢٦ :: ۱۳٩۳/٦/٢٦
» ۱۳٩۳/٥/٥ :: ۱۳٩۳/٥/٥
» هنوز هستم با تو :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» گوشه نوشت :: ۱۳٩۳/٢/۸
» تصویر می کشم :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
» قلم فریز شده :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» قدم به قدم تا سرنوشت...(اپیزود پنجم) :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» قدم به قدم تا سرنوشت...(اپیزود چهارم) :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» قدم به قدم تا سرنوشت...(اپیزود سوم) :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» قدم به قدم تا سرنوشت...(اپیزود دوم) :: ۱۳٩٢/٦/۳
» قدم به قدم تا سرنوشت...(اپیزود اول) :: ۱۳٩٢/٦/۳
» هپروت(خاطرات دانشجویی) :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» در جستجوی خوشبختی! :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» برای یک دوست از بام خانه دست تکان می دهم... :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» پوست مودار(خاطرات دانشجویی) :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» ایمپالس های یک شبه تابستانی :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» مادرم... :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» یار مهربان :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» طعم خوش پزشکی :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» 91نامه :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» پزشکی یعنی وضعه من... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» شرح حالی از تفاسیر طب اندر حکایات :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» این منم یا ما اینیم :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» حسه نابه زندگی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» تاریکی تنهایی :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» ......................... :: ۱۳٩۱/٩/٩
» ستاره ی تو دم دستته،دستتو دراز کن :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» روپوش های رنگی :: ۱۳٩۱/۸/۳
» زنده ایم هنوز :: ۱۳٩۱/٧/٥
» تجربه های یک دانشجوی بی تجربه :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» از چی بگم؟؟؟؟؟؟؟؟انتظار داری چی از ذهنه من درآد؟ :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» ۱۳٩۱/٦/٤ :: ۱۳٩۱/٦/٤
» گریزی از دکتر شدن نیست مرا***باید برم باقیه این راه را(خیلی بی ذوقم نه؟!!!) :: ۱۳٩۱/٥/٢
» سندرم(خاطرات دانشجویی) :: ۱۳٩۱/٥/۱
» میرود جوش اعصابمان*****می سوزد از خروش اعماقمان(اون روی سگ ما) :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» ابر مرد بی ادعا :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» مادری بزرگ :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» ثبات :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» خســــــــــــته!!! :: ۱۳٩۱/٤/٩
» زندگی از دید خوش خطه؟! :: ۱۳٩۱/۳/٥
» دانشجوی شهید :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» پزشک مترو!!!دوغ گاز دار!!! را تجویز نکرد :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» کلافه :: ۱۳٩۱/٢/۸
» اردی نوشت :: ۱۳٩۱/٢/٧
» چند عدد دوست از دوستانه افاغنه!!! :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» مرز مرگ :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» من و قدمهایم در کره ی ماه :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» در وقت اضافه ی سال 90 می نویسم :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» دانشگاه 2 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» دانشگاه :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» موقتا :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» به تبعیدگاه میرویم :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» دهقان فداکار=فیلتر،کبری=فشن،چوپان دروغگو=یه شغل جدید!!! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
» از من به نگار :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» آینده ی احتمالی ما! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» درس آناتومی و زوال مغز جمعی از دوستان+فعلا!!! :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» خواب زمستانی من :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» بیش فعالی!!! :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» دوست بد!!! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» مشترک گرامی و فیلترینگ!!! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» سلطان جاده ها1(لطفا خزعبلات مرا نخوانید 1) :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» شلم شوربای ذهن من :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» مقیاس های بی انتها :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» ۱۳٩٠/۱٠/۸ :: ۱۳٩٠/۱٠/۸
» زندگی شاید!!! :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» و شاید نیز معتاد شویم!!! :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» آتیش می سوزونیم :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» ته خط :: ۱۳٩٠/٩/۱
» زنگ آخر کلاس،زنگ اول من :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» یه شب بارونی و من :: ۱۳٩٠/۸/٩
» پنج دلار :: ۱۳٩٠/٧/٢٩
» اگر من رییس جمهور بودم... :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» شوخی با شعرای با جنبه :: ۱۳٩٠/٧/٢٢
» راهپیمایی به مقصد جهنم با دمپایی :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» تکمیل ظرفیت چیست؟ :: ۱۳٩٠/٧/٧
» آرزوها میمیرند اما... :: ۱۳٩٠/٧/۱
» فعلان آزاد شدم :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» قصه ی عینک هایم! :: ۱۳٩٠/٦/۳
» روز ما :: ۱۳٩٠/٦/۱